Ulgi przy instalacji fotowoltaiki

fotowoltaika

Każdy, kto zdecyduje się na montaż systemu fotowoltaicznego, ma możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Umożliwia ona odliczenie od podstawy podatku dochodowego wydatków związanych z budową przydomowej elektrowni. Dowiedz się, czym dokładnie jest ulga termomodernizacyjna oraz komu przysługuje.

Czym jest i czego dotyczy ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od stycznia 2019 roku i stanowi jedną z form wsparcia oferowanego przez rząd, której głównym celem jest obniżenie kosztów instalacji fotowoltaiki oraz zachęcenie społeczeństwa do inwestowania w Odnawialne Źródła Energii. Przypomnijmy, że fotowoltaika uznawana jest za jedną z najbardziej ekologicznych metod wytwarzania energii elektrycznej. Osoby, które chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, muszą pamiętać o tym, aby zamontować panele fotowoltaiczne bezpośrednio na dachu domu jednorodzinnego lub innego obiektu przynależącego do nieruchomości (np. garażu, budynku gospodarczego).

Zgodnie z treścią ustawy osoby uprawnione do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę, której maksymalna kwota wynosi 53 tys. zł, odliczyć mogą od podatku koszty związane z termomodernizacją budynku, w tym koszty zakupu materiałów budowlanych i urządzeń oraz usług realizacji projektu budowy przydomowej elektrowni.

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę – kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który rozlicza swoje dochody zgodnie ze skalą podatkową bądź ponosi opłaty ryczałtowe od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego.Warto wiedzieć również o tym, że z ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę mogą skorzystać także te osoby, które wnioskowały o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd.

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę nie przysługuje natomiast:
– właścicielom mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (bloki, kamienice),
– właścicielom budynków mieszkalnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
– właścicielom lokali przemysłowych i komercyjnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych.

Więcej informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę znajdziesz na stronie ecd.pl.

Jak obliczyć wysokość ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę?

To bardzo proste. Wystarczy tylko od podstawy obliczenia podatku odliczyć wydatki związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. W przypadku, kiedy wydatki przekraczają ustawową kwotę 53 tys. zł, wówczas podatek należy rozliczyć wyłącznie z wyznaczonej kwoty.