Sprzęt BHP do stacji transformatorowej – 10 najważniejszych produktów

artykuły BHP

Stacje transformatorowe to charakterystyczne małe budynki, w których dochodzi do rozdzielenia energii elektrycznej. Znane również pod nazwą trafostacje lub stacje trafo są wyposażone w urządzenia, które przekształcają prąd stały na przemienny lub na odwrót. Poza standardowym wyposażeniem, w stacjach transformatorowych koniecznie musi znaleźć się sprzęt BHP. O jakich produktach mowa i jakie zadania powinny spełniać? Zapraszamy do dalszej lektury.

Ogólny podział sprzętu BHP w stacjach transformatorowych

Wyposażenie stacji transformatorowej w niezbędny sprzęt, w tym BHP, wiąże się bezpośrednio ze specyfikacją danego punktu. Jest więc zależne od konstrukcji, wielkości czy sposobu obsługi stacji trafo. Nie mniej, lista obejmująca najważniejsze produkty wyposażenia trafostacji w zakresie BHP obejmuje kilkanaście fundamentalnych punktów tworzących kompletny pakiet. Produkty te obowiązkowo powinny znaleźć się w każdej stacji transformatorowej. Każda z pozycji widniejących na liście pełni ważne funkcje. Najogólniej, wyposażenie BHP stacji trafo, ze względu na rolę, jaką odgrywa, można podzielić na kilka grup. Są to produkty ochronne, informacyjne i wspomagające.

Jakie produkty zaliczają się do sprzętu BHP w trafostacjach 

Wykaz sprzętu BHP do stacji transformatorowej SN/nN standardowo dzieli się na cztery sekcje: część nN, część SN, instrukcje wraz z tablicami informacyjnymi oraz sprzęt zabezpieczający i pomocniczy. Każda z tych grup obejmuje od kilku do kilkunastu pozycji niezbędnych w każdej stacji trafo. Podstawowym elementem wyposażenia BHP jest odzież ochronna. Osoba przebywająca wewnątrz stacji koniecznie powinna zaopatrzyć się w pięciopalcowe rękawice dielektryczne, które pozwolą na bezpieczną i komfortową pracę. Należy też pamiętać o stosownym obuwiu. W zależności od rodzaju napięcia, do dyspozycji pozostają kalosze dielektryczne lub półbuty elektroizolacyjne. Kolejnymi ważnymi sprzętami na wyposażeniu trafostacji są chodniki elektroizolacyjne i przenośne uziemiacze. Duże znaczenie ma również obecność drążków izolacyjnych i akustyczno-optycznych sygnalizatorów napięcia. Zaopatrując stację transformatorową w sprzęt BHP, nie wolno zapominać o pomocniczych akcesoriach, takich jak gaśnice czy właściwie wyposażone apteczki. O zagrożeniu wewnątrz stacji informować będą tablice ostrzegawcze, a instrukcja BHP przybliży zasady postępowania w miejscu szczególnego ryzyka.

Bezpieczeństwo pracy – nie tylko sprzęt BHP 

Bezpieczeństwo pracowników obsługujących stacje transformatorowe to zdecydowanie jeden z priorytetów. Wszelkie prace wykonywane pod napięciem związane są z dużym ryzykiem. Zatem odpowiednie dobranie artykułów BHP i wyposażenie nimi stacji trafo pozwoli zminimalizować niebezpieczeństwo porażenia. Warto także pamiętać, aby pracownicy oraz wszelkie osoby uprawnione, które mają dostęp do wnętrza trafostacji, byli doskonale zorientowani, gdzie znajdują się wymienione wcześniej sprzęt i akcesoria BHP oraz jak wykorzystać je we właściwy sposób. Konieczne jest również odpowiednie przeszkolenie oraz świadomość ryzyka.
Artykuł powstał przy współpracy z egsystem-sklep.pl