Sprawdzenie drogi ewakuacyjnej budynku – dlaczego ma znaczenie?

próbna ewakuacja

Liczne tragedie związane z pożarami w zamkniętych przestrzeniach, uwypukliły znaczenie kwestii, takich jak próbna ewakuacja, czy sprawdzenie drogi ewakuacyjnej.

Próbna ewakuacja – sposób  na pozbycie się przeszkód

Dzisiaj coraz więcej właścicieli budynków współpracuje z najemcami / mieszkańcami w celu upewnienia się, że droga ewakuacyjna nie jest w żaden sposób zablokowana, a zasady próbnej ewakuacji są zrozumiałe.

Właściciele budynków są ostatecznie odpowiedzialni za zapewnienie właściwego utrzymania dróg ewakuacji poprzez upewnienie się co do następujących kwestii:

  • Brak przeszkód na drodze ewakuacyjnej.
  • Drzwi wyjściowe nie są zamknięte, zasłonięte ani zablokowane.
  • Drzwi przeciwpożarowe nie są otwarte inaczej niż w sposób zgodny z przepisami budowlanymi.
  • Klatki schodowe i ciągi komunikacyjne nie są wykorzystywane do przechowywania lub gromadzenia czegokolwiek, co mogłoby przeszkodzić w sprawnej ewakuacji.

Okresowe organizowanie próbnej ewakuacji pomaga w upewnieniu się co do tego, że wszystkie powyższe warunki zostały należycie spełnione.

Drożność drogi ewakuacyjnej – testy okresowe

Wyjścia ewakuacyjne i oznakowanie należy sprawdzać i rejestrować co miesiąc. Wielu najemców i właścicieli budynków chce przeprowadzać własne miesięczne kontrole, czy też próbne ewakuacje, aby zaoszczędzić pieniądze, ale zapominają je sprawdzać i rejestrować. Zdecydowanie zalecane jest, aby dostawca całego systemu przeciwpożarowego wykonywał te testy w ramach comiesięcznego testu alarmu przeciwpożarowego, aby upewnić się, że wszystko jest takie, jak powinno. Zapewni to sprawne funkcjonowanie całego planu ewakuacji, a co najważniejsze – zmaksymalizuje poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku, w razie zagrożenia.

Również profesjonalne usługi ochrony przeciwpożarowej mogą pomóc właścicielom budynków w ich obowiązkach szkoleniowych dotyczących ewakuacji.

Procedura ewakuacyjna a kwestia osób niepełnosprawnych

Bycie właścicielem budynku oznacza uwzględnianie potrzeb każdego domownika przy wdrażaniu procedur BHP. Procedury przeciwpożarowe i inne sytuacje kryzysowe powinny zawsze obejmować przepisy dotyczące ewakuacji osób niepełnosprawnych i to również musi zostać uwzględnione w czasie próbnej ewakuacji

Każdy właściciel budynku ma obowiązek upewnić się, że wszyscy pracownicy są świadomi procedur ewakuacyjnych w miejscu zamieszkania. Musi zrobić wszystko, aby upewnić się, że wytypowana procedura ewakuacyjna jest najlepsza, jak tylko to możliwe – w tym obejmuje osoby niepełnosprawne.

Zawsze należy pamiętać, że charakter niepełnosprawności każdej osoby jest wyjątkowy, a najlepszym sposobem na przygotowanie się jest omówienie i opracowanie procedur ewakuacyjnych z poszczególnymi osobami. Wspomniane wcześniej osoby oferujące usługi profesjonalnej ochrony również mogą pomóc w kwestii modyfikacji procedur ewakuacyjnych do pracowników niepełnosprawnych.