Nadanie numeru domu – jak to zrobić?

nadanie numeru domu

Budowa domu wiąże się z wieloma działaniami oraz obowiązkami, które należy wykonać przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie budowy oraz po jej zakończeniu. Stosowanie ogonie panujących zasad oraz podjęcie wielu czynności zgodnych z prawem, pozwoli spokojnie i bezpiecznie zamieszkać w wymarzonym mieszkaniu. Jakich formalności należy dopilnować podczas budowy domu i po jej zakończeniu? Jak nadać numer domu? Gdzie zgłosić budowę i oddanie budynku do użytku?

Formalności związane z budowa domu.

Budowę nieruchomości należy zacząć od stworzenia projektu, przekazania go do akceptacji, wynajęcia ekipy budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Uzyskanie wszelkich pozwoleń, jak również przeanalizowanie wszystkich przewidzianych metod i rozwiązań to główne działania związane z powstaniem nieruchomości. Podczas trwania prac budowlanych, należy kontrolować odbywające się działania oraz poprawność stosowanych rozwiązań, jak również prowadzić księgę budowy poszczególnych etapów. Po zakończeniu prac należy również wykonać szereg czynności uprawniających do oddania budynku i możliwości korzystania z niego. Jednymi z ważniejszych czynności jest akceptacja przez inspektora nadzoru budowlanego, złożenie odpowiednich dokumentów odbioru budynku, przekazania dziennika budowy, inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów odbioru różnych instalacji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Ważnym elementem zakończenia budowy oraz oddania budynku do użytku jest nadaniu mu adresu/ numeru. Dzięki tej czynności legalnie i zgodnie z prawem można użytkować wybudowane mieszkanie. 

Nadanie numeru domu – instrukcja postepowania. 

Przypisanie numeru domu to obowiązek, który nakazuje gmina. Nadanie kolejnego numeru leży pod stronie właściciela, a jego działania doprowadzają do umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki informującej o numerze nieruchomości. Numer nieruchomości nadawany jest zarówno obiektom mieszkalnym, jak również obszarom przeznaczonym pod zabudowę. 

Nadanie numeru domu – instrukcja dla właścicieli budynków, mówiąca o postepowaniu podczas starania się o nadanie adresu nieruchomości:

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przypisanie numeru nieruchomości:

– wniosek oraz komplet dokumentów,

– wypełniony formularze lub własnoręcznie podpisane pismo, 

– oryginał lub poświadczona kopia oryginału decyzji Nadzoru Budowlanego,

– kserokopia inwentaryzacji powykonawczej,

– mapa uzupełniająca, itp. 

Miejsce i termin składania wniosków:

Wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć we właściwym urzędzie miasta lub gminy. Wszystkie dokumenty można złożyć osobiście w wydziale geodezji i kartografii, jak również wysłać je droga pocztową – listem poleconym. Nadanie numeru domu nie jest związane z opłatami, jest to czynność darmowa, a jej zaniechanie może wiązać się z różnego rodzaju karami. Nie nadanie numeru nieruchomości jest wykroczeniem i może doprowadzić do obowiązku zapłaty grzywny. 

Wniosek o nadanie numeru domu należy złożyć jak najszybciej, a na decyzję i przyznanie adresu należy czekać około tygodnia. Gotowe zaświadczenie należy odebrać w placówce Urzędu, a następnie w ciągu dwóch tygodniu umieścić w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną o numeracji posesji. 

One thought on “Nadanie numeru domu – jak to zrobić?

  1. Ważnym elementem zakończenia budowy oraz oddania budynku do użytku jest nadaniu mu adresu/ numeru. Dzięki tej czynności legalnie i zgodnie z prawem można użytkować wybudowane mieszkanie.

Comments are closed.