Konserwacja żurawi samojezdnych – jak wygląda? Jak zostać konserwatorem?

dźwigi

Żurawie samojezdne, podobnie jak i inne urządzenia techniczne, muszą być regularnie poddawane konserwacji. Dzięki niej można lepiej zadbać o bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób, które mogą się w każdej chwili znaleźć blisko pojazdu. Jest to o tyle istotne, że konieczność regularnej konserwacji nie jest wymysłem osób postronnych, ale wymogiem prawnym, którego trzeba przestrzegać.

Konserwacja żurawi samojezdnych – dlaczego jest ważna?

Każdy wykorzystywany do pracy żuraw samojezdny musi być sprawny. W przeciwnym wypadku naraża wielu ludzi na utratę zdrowia, a nawet życia. Cały proces konserwacji powinien odbywać się przy udziale wykwalifikowanego konserwatora, posiadającego uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji żurawi samojezdnych. W przypadku tego typu urządzeń przeglądy konserwacyjne powinny odbywać się co 30 dni.

Przegląd konserwacyjny żurawia – jak wygląda?

Podczas przeglądu konserwator sprawdza stan techniczny oraz działanie następujących elementów urządzenia:

 • cięgien nośnych,
 • elementów bezpieczeństwa,
 • mechanizmów hamulcowych,
 • mechanizmów napędowych,
 • układu hydraulicznego,
 • urządzeń sterujących,
 • urządzeń oświetleniowych,
 • urządzeń sygnalizacyjnych.

Konserwator zobowiązany jest również do usuwania wszelkich nieprawidłowości w działaniu żurawia, jeśli takie istnieją. Ma prawo wymieniać różne elementy urządzenia, na komponenty o identycznych parametrach technicznych. W przypadku awarii musi on jednak zgłosić żurawia na badania doraźne eksploatacyjne w dozorze technicznym. Wszystkie prace, związane z kontrolą stanu technicznego, jak i usuwaniem usterek, przeprowadzane są przy pomocy odpowiednich narzędzi.

Przed konserwacją należy przygotować:

 • dziennik konserwacji,
 • instrukcję eksploatacji (w której powinny znajdować się schematy połączeń elektrycznych wraz z opisami),
 • klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych.

Raz na rok konserwator powinien sprawdzić również: tor jezdny, konstrukcję nośną żurawia oraz instalację ochrony przeciwporażeniowej. Każda przeprowadzana operacja zapisywana jest w dzienniku konserwacji. Jeżeli okaże się, ze dane urządzenie nie nadaje się do eksploatacji, ponieważ stanowi zagrożenie, konserwator musi je wyłączyć i zapisać, że nie można dopuszczać go do użytku.

Kto może zostać konserwatorem żurawi samojezdnych?

Aby zostać konserwatorem dźwigów samojezdnych, należy ukończyć odpowiednie szkolenie, a następnie zdać egzamin UDT. Kursy tego typu przeprowadzają wykwalifikowani konserwatorzy, operatorzy, mechanicy i elektrycy. Nieraz w ich ramach można nabyć wiedzę również z zakresu konserwacji żurawi wieżowych, żurawi przenośnych typu HDS, wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, podestów ruchomych przejezdnych, podestów ruchomych załadowczych, a także dźwigników warsztatowych. Od kursantów wymaga się zwykle ukończenia 18. roku życia oraz wykształcenia przynajmniej zawodowego. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu UDT, można wykonywać ten zawód na terenie całego kraju. Bardzo często firmy zajmujące się konserwację dźwigów oferują też usługi serwisowe.