Czym są okna pasywne? Jakie są współczynniki i technologie montażu?

okna pasywne

Nowoczesne technologie stosowane w budownictwie mieszkaniowym ukierunkowane są na rozwiązania proekologiczne i minimalizujące zużycie energii elektrycznej, straty ciepła czy produkcję dwutlenku węgla. Według danych PIBP domy pasywne spełniają wysokie standardy i należą do budynków energooszczędnych nowej generacji. Najwyższy komfort cieplny przy jednocześnie bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną jest zasługą technologii, której jedną z istotnych składowych są okna pasywne. Połączenie właściwego projektu z materiałami i oknami energooszczędnymi pozwala uzyskanie rekordowo niskich kosztów ogrzewania oscylujących w granicach 400 zł/rok dla budynku o powierzchni do 15 mkw.

Okna w domu pasywnym – jakie muszą spełniać wymagania?

Standardowo jednym z najsłabszych ogniw każdego budynku starego typu jest stolarka otworowa generująca największe starty ciepła. Chcąc uzyskać odpowiednie dla domów energooszczędnych parametry konieczne jest skupienie się na tym elemencie. O budynku pasywnym mówimy wtedy, gdy jego zapotrzebowanie na energię nie przekracza 15Kwh/(m2*rok). Należy w tym miejscu wyraźnie rozgraniczyć domy pasywne i energooszczędne dla których ta wartość wynosi 40 kWh/(m2*rok). Niezależnie od tego, którą z tych technologii wybiera inwestor, okna pasywne są właściwym rozwiązaniem dla każdej technologii.

Instytut Budynków Pasywnych bardzo precyzyjnie określa wymagania, które musi spełniać stolarka pasywna. Wybierając okna energooszczędne współczynnik  Uw odnoszący się do całego okna nie będzie wyższy niż 0,8 W/m2K. Warto podkreślić, że jest to współczynnik przenikania ciepła i nie należy go mylić z często akcentowanym współczynnikiem przenikania szyby. Należy wiedzieć, że w przypadku stolarki to profil okienny jest jego najzimniejszym punktem, a nie zestaw szybowy. Z uwagi na fakt, że okna pasywne mają także ułatwić efektywniejsze wykorzystywanie naturalnego źródła światła i ciepła IBP wskazuje, że współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g musi wynosić minimum 60 procent. Z technicznego punktu widzenia okna energooszczędne pasywne wyróżniają się specjalistyczną konstrukcją składającą się z zestawów trzyszybowych i ocieplonego profilu, który nadto nie przesłania swoją masywnością dopływu światła. 

Nie tylko stolarka, czyli pasywny montaż okien

Prawdą jest, że nawet najlepsze okna pasywne tracą na swojej wartości wskutek nieprawidłowo przeprowadzonego pomiaru czy montażu. Konieczne jest odpowiednie rozplanowanie usytuowania stolarki – na ścianie południowej budynku powinno być jej najwięcej i odwrotnie, na stronie południowej praktycznie wcale lub w minimalnych wymiarach i ilości. Istotne są wszelkiego rodzaju podziały skrzydeł, które niekorzystnie podnoszą współczynnik U dla całego okna. 

Montaż okien w domu pasywnym w dużej mierze zależy od konstrukcji budynku. Nie jest prawdą, że powinien on odbywać się wyłącznie w warstwie ocieplenia, ponieważ w domach z drewnianą konstrukcją szkieletową i tzw. domach szalunkowych nie zachodzi konieczność montażu okien energooszczędnych w warstwie ocieplenia. Bardzo ważne, by prace montażowe były przeprowadzane przez wyspecjalizowaną ekipę, która dzięki swoim kompetencjom i znajomości sztuki budowlanej będzie w stanie obliczyć wartości konstrukcyjne cieplnych mostków liniowych, które lokalizują się przy połączeniu niejednorodnych materiałowo produktów. Istotna jest również szacowana przepuszczalność powietrza dla połączenia ościeży z oknem

Czynnikiem decydującym o pozycji okien podczas montażu w domu pasywnym, a także technice i technologii montażu oraz materiałach montażowych zawsze powinny być obliczenia wartości konstrukcyjnych liniowych mostków cieplnych powstających na styku niejednorodnych materiałowo komponentów oraz przewidywana przepuszczalność powietrza dla połączenia okna z ościeżem. Ułatwieniem do obliczeń i wybrania odpowiedniego montażu są schematy montażowe wraz z wynikami wyliczeń publikowane przez IBP. Wysokie znaczenie na cały montaż mają także materiały tj. taśmy czy pianki.