Kurs na wózki widłowe – kiedy warto zrobić?

kurs na wózki widłowe

Zawód operatora wózka widłowego stał się ostatnio bardzo popularny. Interesują się nim osoby młode, dopiero rozpoczynające swoją karierę zawodową, jak również pracownicy, którzy chcą się przekwalifikować. Aby móc prowadzić takie pojazdy, niezbędne jest zdobycie uprawnień UDT, które uzyskuje się po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu na wózki widłowe.

Wózki widłowe to pojazdy, które służą do przewożenia ładunku na niewielkie odległości. Takie wózki są wykorzystywane w firmach przechowujących różne towary, jak również w przedsiębiorstwach potrzebujących mobilnego środka transportu do ciężkich ładunków. Aby prowadzić taki pojazd, kierujący musi posiadać specjalne uprawnienia. Zdobycie odpowiedniej wiedzy praktycznej i teoretycznej wiąże z ukończeniem kursu na wózki widłowe. 

Kurs UDT – jakie daje uprawnienia?

Uprawnienia, jakie można zdobyć na kursach na wózki widłowe, różnią się między sobą zakresem uprawnień obsługi różnych typów  wózków widłowych. Wyszczególnione są trzy główne kategorie uprawnień. Należą do nich:

  • I WJO to kategoria nadrzędna dająca posiadaczom możliwość obsługiwania wszystkich rodzajów wózków, łącznie z wózkami specjalistycznymi. Operatorzy posiadający tę kategorię uprawnień mogą prowadzić wózki o dowolnym, nielimitowanym udźwigu, nieograniczonej wysokości podnoszenia oraz wyposażone w każdy typ napędu.
  • II WJO to kategoria uprawnień bardziej ograniczona od poprzedniej, pozwala na kierowanie i obsługę wyłącznie wózków jezdniowych. Bez zmian są natomiast wytyczne dotyczące rodzaju napędu, wysokości podnoszenia i udźwigu.
  • III WJO – kategoria ta jest najbardziej zawężona i ograniczona. W tym przypadku operatorzy mogą obsługiwać jedynie wózki jezdniowe, których obsługa nie wymaga, aby operator znajdował się wewnątrz czy na pojeździe. Kategoria ta wyklucza wszystkie pojazdy z kabiną lub podestem do stania. Jednak podobnie jak w poprzednich punktach nie ma ograniczeń dotyczących udźwigu czy maksymalnego podnoszenia. 

Kurs na wózki widłowe – co obejmuje?

Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. W czasie zajęć poruszane są wszystkie kwestie związane z wiedzą na temat budowy maszyn, zasad kierowania wózkiem widłowym i BHP pracy. Następnie jest przeprowadzany kurs praktyczny, w czasie którego uczestnik uczy się operować i manewrować wózkiem widłowym. 

Kurs na wózki widłowe powinien trwać 35 godzin według Programu Głównego oraz opcjonalnie 4 godziny według Programu Uzupełniającego.

Ukończenie kursu na wózki widłowe oraz zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego pozwala uzyskać bezterminowe uprawnienia na wózki.