Korzystne dofinansowanie na ocieplenie domu

ocieplanie

Powietrze w naszym kraju nie należy do najczystszych. Mnóstwo osób swoje nieocieplone domy nadal ogrzewa szkodliwym dla zdrowia węglem. W związku z tym dostępnych jest coraz więcej ekologicznych programów w ramach których można otrzymać dofinansowanie na ocieplenie domu czy wymianę węglowego pieca na bardziej ekologiczny. Jednym z korzystnych dofinansowań jest program “czyste powietrze”.

Czym charakteryzuje się program – czyste powietrze?

Jest to rządowy program którego zadaniem jest ochrona środowiska przed szkodliwymi zanieczyszczeniami. Jego celem jest wyeliminowanie emitowania do atmosfery pyłów oraz innych, szkodliwych zanieczyszczeń. Głównym założeniem programu „czyste powietrze” jest wymiana przestarzałych, nieekologicznych pieców węglowych, które to jeszcze znajdują się w wielu gospodarstwach na kotły ogrzewające domy przy pomocy bardziej ekologicznych paliw.

Ponadto w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na ocieplenie budynku. Dzięki temu ilość zanieczyszczeń powstających podczas procesu spalania znacznie spadnie, bowiem ocieplony budynek wymaga znacznej mniejszego ogrzewania.
To oferowane przez polski rząd dofinansowanie ma na celu zachęcenie jak największej liczbę osób do podjęcia działań, które to w dużym stopniu wpłyną nie tylko na poprawę stanu środowiska, lecz także na lepszą kondycję wielu domowych budżetów. Takie rozwiązania pozwalają bowiem na znaczne zaoszczędzenie energii, a tym pieniędzy.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z programu “Czyste powietrze” mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne, które to są właścicielami lub współwłaścicielami domków jednorodzinnych. O dofinansowanie mogą również starać się inwestorzy, którzy to uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy deomu.
Pieniądze uzyskane w ramach programu muszą być w całości przeznaczone na zakup lepszej jakości, ekologicznego kotła do ogrzewania mieszkania lub na termomodernizację budynku mieszkalnego.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Zgodnie z planem realizacja programu “czyste powietrze” jest przewidziana na lata 2018-2029, niemniej wszystkie umowy mają być ostatecznie podpisywane najpóźniej do końca 2027 r. Zgodnie z założeniami tego programu wszystkie prace związane z ociepleniem budynku lub wymiana pieca powinny zostać wykonane do 30 czerwca 2029 roku.

Niezbędne formularze oraz informacje dotyczące tego programu można uzyskać w wojewódzkich funduszach środowiska i gospodarki wodnej oraz na poszczególnych stronach internetowych. Osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą złożyć stosowaną dokumentację w WFŚiGW.

W ramach programu “Czyste powietrze” każdy właściciel domku jednorodzinnego może starać się zarówno o dotację, jak i o pożyczkę. Ta druga opcja pozwala dodatkowo na sfinansowanie wszystkich dodatkowych prac, które to wykraczają poza kwotę dofinansowania.

Ile pieniędzy można otrzymać w ramach dofinansowania?

Warto wiedzieć o tym, że maksymalna wysokość kosztów, od których określana jest wartość dotacji wynosi 53 tysiące złotych. Z kolei minimalna wartość kosztów wynosi 7 tysięcy złotych. Natomiast wysokość oferowanej pożyczki nie może być niższa niż 2% rocznie, ale także nie większa niż WIBOR 3m + 70 punktów bazowych. Okres spłaty tego zobowiązania wynosi 15 lat.

Wysokość otrzymanego dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym. Im dochód jest mniejszy, tym przysługuje wyższa dotacja. Procentowo może ona wahać się w granicach od 30 do 90 procent kosztów poniesionych na całą inwestycję.

Warto także pamiętać, że od momentu podpisania umowy prace z nią związane muszą być wykonane w ciągu 24 miesięcy. Ten w pełni przyjazny dla środowiska naturalnego program jest bardzo korzystny, zatem warto z niego skorzystać.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem https://4bud.pl