Fotowoltaika dla firm

fotowoltaika dla firm

Instalacja PV do 50 kWp nie potrzebuje specjalnych pozwoleń. Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu bądź terenie w Twojej spółce wytwarzają prąd stały, jaki za pomocą inwertera przetwarzany jest w prąd naprzemienny. Potem dochodzi do rozdzielni wspierając wszelkie sprzęty elektryczne, natomiast nadwyżka prądu prowadzona jest do sieci. To Ty jako inwestor decydujesz, czy chcesz ponosić zbędne wydatki. Instalacja fotowoltaiczna to przyszłość oraz nieodzowność dla innowacyjnej spółki.

Jakie są korzyści z fotowoltaiki dla firm?
W upalne dni, blaski spadają wprost na panel oraz wydzielanie energii elektrycznej jest największe. Z kolei w deszczowe dni, pomimo braku słońca, panele wytwarzają energię przy zastosowaniu światła rozrzuconego. W wypadku prosumenta (zarówno wytwórca, jak również użytkownik energii wygenerowanej w odnawialnym źródle energii w mikroinstalacji), nadwyżki uzyskanej energii są, przechowywane w sieci rozdzielczej, natomiast potem można je otrzymać w czasach, gdy instalacja nie wytwarza energii (w czasie 12 miesięcy).

Profil energetyczny spółek
Decydując się na fotowoltaikę dla spółek, należałoby dobrze poznać profil energetyczny przedsiębiorstwa, więc system korzystania z energii elektrycznej, szczególnie iż jest on trochę odmienny od wzorca energetycznego gospodarstwa domowego. W przeważającej mierze spółki zaczynają pracę rano oraz kończą po południu, zatem zapotrzebowanie na prąd jest w okresie jego produkcji poprzez elektrownię słoneczną.

Fotowoltaika w leasingu
Chociaż fotowoltaika na teraz nie spłaci w pełni zamówienia spółki na energię, może spełniać przydatną rolę. Gdzie sprawdzi się najlepiej? Jak przekonują profesjonaliści instalacje PV mogą posłużyć do wyrównywania mocy biernej, tam gdzie są przejścia mocy. Ma to miejsce szczególnie w wytwórniach, gdzie działają maszyny, tokarki, frezarki – ogólnie napędy, natomiast produkcja odbywa się w przeciągu dnia (niewątpliwie – panele wytwarzają energię jedynie w dzień).

W ostatnim wypadku kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat kredytu. Można zatem stwierdzić, iż leasing bądź kredyt trochę „same się spłacają”, ponieważ comiesięczna oszczędność na zakupie energii elektrycznej od sprzedawcy, z tytułu produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki trochę pokrywa koszt raty. Mnóstwo samorządów wychodzi także z inicjatywą dofinansowania dla podmiotów, jakie zamierzają zainwestować w instalację stosującą odnawialne źródła energii, kierując się troską o środowisko naturalne natomiast zwłaszcza obniżeniem emisji niebezpiecznych treści.

Więcej informacji na temat fotowoltaiki dla firm przeczytasz na stronie naszego partnera: https://sunergo.pl/fotowoltaika-dla-firm/