Bloczki z betonu komórkowego ułatwiające i przyspieszające prace murarskie

bloczki z betonu

Jednym z najpopularniejszych materiałów murowych są bloczki z betonu komórkowego, które charakteryzują się wysoką dokładnością wymiarową. Większość elementów znajdujących się na rynku, to bloczki profilowane tj. wyposażone w system pióro wpust. Taka geometria elementu powoduje, że (o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone w projekcie) z betonu komórkowego można murować stosując łączenie zaprawą wyłącznie w spoinie wspornej, bez konieczności wypełniania pionowej spoiny. Jak charakterystyka tych materiałów murowych wpływa na łatwość, szybkość i precyzję wykonywania prac?

Czym jest beton komórkowy?

Beton komórkowy jest materiałem przeznaczonym do wznoszenia konstrukcji murowych. Powstaje on z takich surowców jak piasek, woda, wapno, cement, gips i środek porotwórczy. Bloczki z betonu komórkowego mają porowatą strukturę wewnętrzną, w której to pory z zamkniętym w nich powietrzem zajmują 60-85 proc. całkowitej objętości.

Cechą charakterystyczną betonu komórkowego jest to, że dzięki porowatej strukturze jest to materiał nadający przegrodom wysoką izolacyjność termiczną. Ochronę termiczną uzyskuje się również dzięki wysokiej dokładności wymiarowej i wynikającej z niej możliwości łączenia elementów na spoinę cienkowarstwową – niewielka warstwa spoiny zabezpiecza przed pojawieniem się miejsc wzmożonej ucieczki ciepła w postaci podłużnych mostków termicznych. Bloczki z betonu komórkowego mają uniwersalne zastosowanie, nadają się do wznoszenia ścian zewnętrznych budynku, ścian wewnętrznych nośnych czy wewnętrznych ścianek działowych.

Przyspieszenie prac dzięki wykorzystaniu betonu komórkowego

Murarze wykorzystujący do murowania ścian bloczki z betonu komórkowego, np. H+H Beton komórkowy (hplush.pl), mają gwarantowane ułatwienie i przyspieszenie prowadzenia  prac. Wszystko dzięki temu, że materiał ten ma niską wagę i dużą dokładność wymiarową. Niska masa objętościowa powoduje, że możliwa jest produkcja bloczków o większych rozmiarach (w porównaniu do innych technologii murarskich), z jednoczesnym zachowaniem optymalnej wagi pojedynczego elementu. Już sama geometria elementu znacząco przyspiesza prace murarskie. Co jednak z dokładnością wymiarową bloczków z betonu komórkowego? Obecnie produkowane bloczki są bardzo precyzyjne, wymiary poszczególnych elementów są niemal identyczne. Wysoka dokładność oznacza, że odchylenia wymiarów mogą wynosić maksymalnie 1 mm na wysokości oraz 1,5 mm na szerokości i długości każdego bloczka.  Murarz może więc murować na spoinę cienkowarstwową, co usprawnia prowadzenie prac i ułatwia poziomowanie elementów w warstwie.