Ochrona pracowników w przedsiębiorstwach

pracownik

Bezpieczeństwo pracowników w firmach to wartość nadrzędna. Jest wymagana przez polskie prawo na podstawie Kodeksu Pracy i wielu rozporządzeń. Rozsądną decyzją jest oddanie przez pracodawców w zarządzanie spraw związanych z BHP zewnętrznej jednostce, która specjalizuje się w ich kompleksowej obsłudze.

Oferowany zakres usług

Obecnie na rynku działa wiele przedsiębiorstw, zajmujących się organizacją szkoleń związanych z bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową dla firm. W całej Polsce odbywają się tego typu wydarzenia, przykładem mogą być szkolenia bhp Warszawa. Firmy szkoleniowe oferują szeroki wybór usług związanych z BHP, jak szkolenia o różnej tematyce, a także doradztwo, nadzór oraz ocena ryzyka i szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP

Jednostki zajmują się organizacją szkoleń dla firm o różnych profilach, jak produkcyjne, spożywcze czy biurowe. Są to szkolenia bhp wstępne i okresowe. Mogą  być organizowane dla pracowników, a także pracodawców. Szkolenia składają się z dwóch części: ogólnej oraz stanowiskowej. Każdorazowo kształt szkolenia jest dostosowany do charakteru firmy, profilu jej działalności i specyfiki zagrożeń, jakie występują w jej obrębie.

Szkolenia PPOŻ.

Tematyka tych spotkań obejmuje warunki ochrony, przepisy z nią związane, specyfikę stosowania sprzętu przeznaczonego do gaszenia. Ponadto przedstawiane są sposoby reagowania w sytuacji pożaru i sposobach ewakuacji. Przeznaczone są szczególnie dla osób zajmujących się w przedsiębiorstwach wykonywaniem działań obejmujących zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników. Szkolenia prowadzą funkcjonariusze straży pożarnej, dzięki czemu przekazywana wiedza jest praktyczna. Gwarantuje to wysoką jakość szkoleń i czyni je atrakcyjnymi.

Nadzór i doradztwo

Firmy, poza prowadzeniem szkoleń oferują także usługi doradztwa oraz nadzoru podejmowanych działań związanych z ochroną bezpieczeństwa. Między innymi jest to prowadzenie przeglądów i sporządzanie analiz stanu bhp, udział w postępowaniu powypadkowym albo uczestnictwo w trakcie kontroli wykonywanej przez organy państwowe. Jest to także ocena zabezpieczenia firm w zakresie ppoż. w świetle obowiązujących przepisów kontrola wewnętrznych zarządzeń i ich przestrzegania, a także poprawności i ilości podręcznego sprzętu, przeznaczonego do użytku w sytuacji pożaru.

Szkolenia pierwszej pomocy

Kompleksowo działające jednostki prowadzą również instruktaże, jak postępować w sytuacji powypadkowej. Obejmują szkolenie z udzielania pomocy przedlekarskiej, jej organizacji i sposobie postępowania w częstych urazów, jak oparzenia, omdlenia czy resuscytacja.